Meer info

19 Januari Paul Verhaeghe

Kantelcollege EnergieUden met Bibliotheek Uden in Markant Uden.
Meer info
De vrijwilligers van EnergieUden op de vrijwilligersavond

De vrijwilligers van EnergieUden op de vrijwilligersavond

Lid worden

Nog geen lid van EnergieUden?

Voor €12,00 per jaar word je nu onderdeel van onze coöperatie.
Lid worden
PaulNederland streeft na om pas in 2050 geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken. Veel Udenaren vinden dat de lat veel hoger moet liggen. Uden moet in 2035 energieneutraal zijn.

Waarom vinden de initiatiefnemers van EnergieUden dat we niet passief moeten blijven? De urgentie is erg groot. Fossiele brandstoffen moet sneller uitgebannen worden. Verbranding levert gassen op die als een warme deken om de aarde hangen. De wereldbol warmt op, poolkappen smelten, de zeespiegel stijgt en het weer wordt steeds onvoorspelbaarder. Maar ook stijgen energietarieven aanzienlijk. Veel sneller nog dan de inflatie. Wonen wordt steeds duurder en ondernemers zien hun bedrijfsvoering bedreigd.

Het energieneutraal zijn van Uden in 2035 is een ambitieus streven waarvoor de steun van alle inwoners en ondernemers van Uden, Volkel en Odiliapeel onmisbaar is. Jouw lidmaatschap van EnergieUden bewijst dat je deze geweldige ambitie steunt. EnergieUden is een coöperatieve vereniging. Samen streven de leden het doel van een energieneutraal Uden in 2035 na, samen worden projecten in gang gezet, samen gaan een groot aantal leden voor het benutten van inkoopvoordeel en samen zorgen de leden voor goede voorlichting.

De leden bepalen de acties!

Voor het eerste jaar 2013 – 2014 stelden de initiatiefnemers van EnergieUden een pakket samen voor de leden:

Expeditie avond

EnergieUden organiseert vier keer per jaar een “expeditie avond”.
Het energieverbruik van woningen staat hierbij centraal. De onderwerpen:

 • Zelf installeren van zonnepanelen
 • Waterbesparing in en om het huis
 • Isoleren van daken, vloeren en muren
 • Energiezuinig woongedrag

 

Antwoorden en praktische oplossingen zullen aan de orde komen. Op de “expeditie avond” wordt voorlichting gegeven, schuiven leveranciers van materialen aan en wordt er daadwerkelijk geoefend. Kortom actief zelf aan de slag….

Duurzaamheidsdebat

Ook organiseert EnergieUden twee keer per jaar een “duurzaamheidsdebat”. Een aansprekende inleider licht een actueel onderwerp op energiegebied toe. Na de inleiding is er gelegenheid om deel te nemen aan de discussie over dat onderwerp. Onderwerpen die bediscussieerd kunnen gaan worden zijn:

 • Energieneutraal: ineens of in stapjes?
 • Duurzame energie: lokale of mondiale aanpak?
 • Schaliegas: kans of bedreiging?
 • Energiebesparing door stimuleren of door verbieden?

 

Tijdens deze bijeenkomsten zul je mensen ontmoeten en zeker geïnspireerd raken.

EnergieUden mailt de leden regelmatig een nieuwsbrief met praktische en seizoensgebonden tips.
opbouw-zonnepanelenEnergieUden fungeert als inkoopcombinatie voor de leden voor aanschaf van zonnepanelen. Dit voor zowel eigen woningbezitters als huurders van woningen. Area is voornemens ook deel te nemen.

Voor EnergieUden zijn hierin vertrouwen en inkoopvoordeel de belangrijkste kernbegrippen. De leden krijgen de keuze tussen laten installeren of zelf installeren.

Bij de selectie van een bedrijf wordt extra gelet op:

 • Expertise
 • Omvang, financiële stabiliteit
 • Ervaring, beschikbaarheid van hulpmiddelen zoals een slimme website
 • Betrouwbaarheid met het oog op garanties

 

Mogelijkheden voor ontzorging:

 • Onderhoud afkopen gedurende bijvoorbeeld 20 jaar
 • Aanvragen subsidies
 • Financiering
 • Regelen van aanpassingen aan meterkast, slimme meter

Aanmelden nieuwsbrief

Uw naam

Uw email


Wat is onze…

De Udense energiecoöperatie werkt aan verlaging van de energievraag en verhoging van de toepassing van duurzame energie. Ze richt zich hierbij op alle huishoudens, bedrijven en maatschappelijke instellingen binnen de gemeentegrenzen. Als gesproken wordt over Uden wordt natuurlijk de hele gemeente bedoeld: Uden, Volkel en Odiliapeel!

De urgentie is erg hoog. Niet aan de slag gaan is geen keuze. Fossiele brandstoffen worden steeds schaarser en dragen bij aan het broeikaseffect. Bovendien zijn we hiervoor grotendeels afhankelijk van vaak in politiek opzicht minder stabiele landen. Daarnaast stijgen de energietarieven beduidend sneller dan de gemiddelde inflatie. Dit zet het besteedbare inkomen van Udense huishoudens en de concurrentiekracht van Udense bedrijven met een grote energiebehoefte onder druk.

Terugdringing van de energievraag en benutting van duurzame energie betekenen minder afhankelijkheid van met fossiele brandstoffen opgewekte energie, een bijdrage aan het besteedbare inkomen van Udense huishoudens en een betere concurrentiepositie voor Udense bedrijven.

De gemeente Uden is in 2035 energieneutraal. Dit is vijftien jaar eerder dan de ambitie van de Nederlandse overheid. Dit onderstreept het hoge Udense ambitieniveau.

Participatie is het sleutelwoord. Van en voor Udense huishoudens, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Niet voor niets is de coöperatie de organisatievorm. De stip aan de horizon is energieneutraliteit in 2035. Dit is al snel als je bedenkt dat er veel werk verzet moet worden en dat het om omvangrijke en ingrijpende maatregelen gaat. Dit is nog ver weg als je bedenkt dat de markt aanhoudend op zoek is naar nieuwe producten, processen en concepten om de energievraag te reduceren en om duurzame energie te introduceren. Niet voor niets zijn planning en timing erg belangrijk. De Udense energiecoöperatie zal haar activiteiten daarom zorgvuldig programmeren en afstemmen op enerzijds het hogere doel van energieneutraliteit in 2035 en anderzijds op haalbare maatregelen op de kortere termijn.

Om participatie te bewerkstelligen hanteert de coöperatie 3 kernwaarden:

 • Lokaal: onafhankelijk, regie in eigen hand en kleinschalig
 • Betaalbaar: er moet financieel voordeel zijn
 • Duurzaam: economisch en ideologisch voordeel
We moeten echt op weg naar een nieuwe samenleving, DE wereld kunnen we niet veranderen, ONZE wereld (hier in Uden) wel. Door bijvoorbeeld in Uden samen te werken aan duurzame energie.
Bart Hendriks, UOV-de Kring
Ik geloof er sterk in dat nu de tijd is aangebroken om de omslag te maken naar schone, duurzame energie in Uden. Samenwerken is samen groeien. En samen groeien leidt tot een goede oogst voor alles en iedereen. Dat is de kracht van een coöperatie.
Erik Jansen, Rabobank Uden Veghel
Ik geloof erin dat we samen lokaal het verschil kunnen maken. Er is veel kennis en kunde in de gemeenschap aanwezig voor een energiek Uden!
Jan van Vlijmen, gemeente Uden
Ik doe mee omdat er veel energie in het buiten gebied van Uden zit.
Jos Timmers, ZLTO
De centrale opwekking van energie heeft zijn langste tijd gehad. We moeten verantwoord met onze natuurlijke hulpbronnen omgaan op een manier dat we zelfvoorzienend en energieneutraal worden. Samen naar betaalbare, eigen en duurzame energieproductie. Daar gaat het om.
Rene Rijken, Area
Duurzaam de toekomst is voor alle Udenaren.
Eric Wanders, Lokale Agenda 21
Ik ben al geruime tijd geïnteresseerd in duurzame energie, omdat dit de toekomst is.
Willem van Best
In deze moeilijke tijden, samenwerken aan zo’n duurzaam initiatief, maakt duidelijk dat Uden in de toekomst blijft denken.
Sandra van der Heiden, Area
Samenwerking levert dubbele energie op.
Leo Rooijmans, Dorpsraad Odiliapeel
Wij veranderen, onze omgeving verandert. Maar wat blijft, is de behoefte aan een duurzame toekomst voor iedereen. Uden maakt hiermee een start en laat velen meedelen in de voordelen van duurzame energie.
Debbie Jans, Rabobank Uden Veghel
Veel mensen denken nog steeds dat duurzaam DUUR betekent. Zo jammer. Maar met onze eigen energiecoöperatie kunnen wij Udenaren laten ervaren dat het juist geld oplevert.
Kirstin Burgerhof, gemeente Uden
In gezamenlijkheid komen tot een duurzame energievoorziening die ook nog eens goed is voor de portemonnee.
Marcel Delhez, gemeente Uden
 
Ik vind het een initiatief dat een kans zou moeten krijgen. Duurzame energievoorziening op basis van eigen lokale keuzes, invloed en prioriteiten moet voordelen kunnen bieden, niet alleen in kosten maar ook ter bevordering van een duurzame lokale samenleving met betrokken inwoners.
Richard Boudens
In een wereld waarin klimaat en verantwoorde voeding steeds meer centraal staan, een goede kwaliteit paddenstoel wil telen met oog voor mens en milieu.
Arjan Heeren, Champignonkwekerij 't Voske
De economische crisis en energietransitie bieden juist de kans om creatieve oplossingen te bedenken om een duurzame, zelfvoorzienende gemeenschap te worden. Dit initiatief is daar een goed voorbeeld van.
Aris de Groot, Octus Beheer BV